Absurd

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ab.surd [a]
tidak masuk akal; mustahil