Asaman

nomina (kata benda)

asam.an [n]
(1) buah-buahan dsb yg diasamkan;
(2) Kim zat senyawaan dl ilmu kimia