bahan yg akan dibicarakan; pokok masalah yg akan dibincangkan