Berkesempatan

verba (kata kerja)

ber.ke.sem.pat.an [v]
mempunyai waktu (peluang, keluasan)


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
have an opportunity, time.