Delikat

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

de.li.kat [a]
lembut; mudah tersinggung