ruang (bilik) tempat membaca: jangan bergurau di -- baca