Kesetanan

verba (kata kerja)

ke.se.tan.an [v]
kemasukan setan: dia betul-betul kaget ketika dilihatnya aku spt -- merangkul dan memeluknya


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
possessed.