Ketua-tuaan

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ke.tua-tua.an [a]
spt orang tua: dia bercakap-cakap dng gaya ~


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
elderly, oldish.