Konsisten

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

kon.sis.ten [a]
(1) tetap (tidak berubah-ubah); taat asas; ajek;
(2) selaras; sesuai: perbuatan hendaknya -- dng ucapan


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
consistent.