Korpus

nomina (kata benda)

kor.pus [n]
(1) badan (manusia atau binatang yg mati);
(2) Sas himpunan karangan dng tema, masalah, pengarang, atau bentuk yg sama;
(3) Ling kumpulan ujaran yg tertulis atau lisan yg digunakan untuk menyokong atau menguji hipotesis tt struktur bahasa

    Kata Imbuhan :

  • korpus data: data yg dipakai sbg sumber bahan penelitian; -- luteum massa jaringan kuning di dl ovarium yg dibentuk oleh sebuah faliker ovarium yg telah masak dan mengeluarkan ovumnya