li.be.ra.si [n Min]
pelepasan atau penguraian oleh kominusi thd mineral berharga dr batuannya