Membandarkan

verba (kata kerja)

mem.ban.dar.kan [v]
mengalirkan (air): -- air ke sawah [v]
berniaga;
memperdagangkan