Mengabukan

verba (kata kerja)

meng.a.bu.kan [v]
menjadikan abu (tt mayat); memperabukan