Mengantikkan

verba (kata kerja)

meng.an.tik.kan [v]
menjadikan antik