Menjelaskan

verba (kata kerja)

men.je.las.kan [v]
menerangkan; menguraikan secara terang: ia sedang ~ maksud kedatangannya