Rantaian

nomina (kata benda)

ran.tai.an [n]
(1) deretan berturut-turut; rangkaian; rentetan;
(2) ki orang hukuman; orang yg dirantai