Ribut

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ri.but [a]
(1) sibuk sekali; banyak pekerjaan: menjelang Lebaran orang -- membeli barang, terutama pakaian dan bahan makanan;
(2) recok; gaduh; ingar; ramai (rusuh) tidak keruan; marah-marah (mengamuk): kelas itu sangat -- , mungkin gurunya belum datang;
(3) bertengkar mulut: seringkali ia -- dng suaminya [a]
kencang, gemuruh, dan tidak tentu arahnya (tt angin)


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
1 storm, gale.
2 noisy, loud.