sahabat yg sangat erat (baik); teman yg akrab: dia adalah -- karib kakakku