sa.hi.fah [Ar n]
(1) lembaran yg bertulis; surat;
(2) dokumen;
(3) halaman (buku)


Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
(Leg.) document.