tangkai untuk mengangkat kuali;
(2) ki orang yg tahan hati walaupun dimarahi dan dikata-katai oleh orang lain