Tenang

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

te.nang [a]
(1) kelihatan diam tidak bergerak-gerak atau tidak berombak (tt air, laut): sungai ini -- airnya; seketika itu laut pun --;
(2) diam tidak berubah-ubah (diam tidak bergerak-gerak);
(3) tidak gelisah: tidak rusuh; tidak kacau; tidak ribut; aman dan tenteram (tt perasaan hati, keadaan): sekalian melihatnya dng --

  • air tenang (biasa) menghanyutkan: [pb] orang yg pendiam biasanya banyak pengetahuannya
  • air tenang menghanyutkan: air tenang meng.ha.nyut.kan [pb] orang yg pendiam, tetapi banyak pengetahuannya

Bahasa Asing :(BETA!)

[inggris]
1 calm, composed.
2 quiet, still.