Teradil

adjektiva (kata yang menjelaskan nomina atau Pronomina)

ter.a.dil [a]
paling (sangat) adil