Tersungkuk-sungkuk

verba (kata kerja)

ter.sung.kuk-sung.kuk [v]
tersungkuk