tua sekali dan sudah tidak bergigi dan bertenaga lagi