Tunjuk-menunjuk

verba (kata kerja)

tun.juk-me.nun.juk [v]
bertunjuk-tunjukan; saling menunjuk